หน้าแรก > เซ็นทรัลคิดส์คลับ

เซ็นทรัลคิดส์คลับ

พบความสนุกที่นี่...โลกของคุณหนู
“เซ็นทรัลคิดส์คลับ โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์แสนประทับใจ เป็นพื้นที่ที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เล่นและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมเพิ่มทักษะการใช้สติปัญญา ปฏิภาณไหวพพริบ และการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้กับเยาวชนของไทย”

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้
สำหรับเด็กอายุ 3 - 12 ปี สนุกไปกับโลกของเด็กในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันสด เพลินเพลินกับมุมคอมพิวเตอร์ ค้นหาความรู้ที่มุมหนังสือ สนุกสนามกับของเล่นเสริมทักษะ การใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์กับหลักสูตรพิเศษมากมาย พี่ๆเซ็นทรัลคิดส์คลับ พร้อมต้อนรับน้องๆ ทุกสาขา

มีอะไรดีๆ ที่เซ็นทรัลคิดส์คลับ
  1. โครงการคุณหนูขยันรู้ คอร์สเรียนเสริมทักษะด้านต่างๆ อาทิ เทควันโด ศิลปะ บัลเล่ต์ เลโก้ ทานอาหาร ฯลฯ
  2. สนุกทุกเทศกาลพิเศษๆ แสนประทับใจ
  3. เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนช่วงปิดเทอมสาหรับคุณหนู
  4. กิจกรรมพิเศษวันเสาร์ - อาทิตย์ เรียนรู้ระยะสั้นแบบวันกียวจบแต่รับความรู้เข้มข้น
  5. เปิดโลกกว้างของเด็กๆ กับการเรียนรู้นอกสถานที่


See more

เซ็นทรัลคิดส์คลับ

พบความสนุกที่นี่...โลกของคุณหนู
“เซ็นทรัลคิดส์คลับ โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์แสนประทับใจ เป็นพื้นที่ที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เล่นและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมเพิ่มทักษะการใช้สติปัญญา ปฏิภาณไหวพพริบ และการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้กับเยาวชนของไทย”

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้
สำหรับเด็กอายุ 3 - 12 ปี สนุกไปกับโลกของเด็กในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันสด เพลินเพลินกับมุมคอมพิวเตอร์ ค้นหาความรู้ที่มุมหนังสือ สนุกสนามกับของเล่นเสริมทักษะ การใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์กับหลักสูตรพิเศษมากมาย พี่ๆเซ็นทรัลคิดส์คลับ พร้อมต้อนรับน้องๆ ทุกสาขา

มีอะไรดีๆ ที่เซ็นทรัลคิดส์คลับ
  1. โครงการคุณหนูขยันรู้ คอร์สเรียนเสริมทักษะด้านต่างๆ อาทิ เทควันโด ศิลปะ บัลเล่ต์ เลโก้ ทานอาหาร ฯลฯ
  2. สนุกทุกเทศกาลพิเศษๆ แสนประทับใจ
  3. เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนช่วงปิดเทอมสาหรับคุณหนู
  4. กิจกรรมพิเศษวันเสาร์ - อาทิตย์ เรียนรู้ระยะสั้นแบบวันกียวจบแต่รับความรู้เข้มข้น
  5. เปิดโลกกว้างของเด็กๆ กับการเรียนรู้นอกสถานที่


See more