Home > SHOP BY BRAND > ZOJIRUSHI
ZOJIRUSHI

ZOJIRUSHI

ZOJIRUSHI (โซจิรูชิ) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน แบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการการควบคุมการผลิตกระติกเก็บความร้อน ZOJIRUSHI หรือที่เรียกอีกอย่างว่ากระติกสุญญากาศ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่กล่าวไปนั้น โชจิรูชิ ยังมี กระติกน้ำสุญญากาศ กล่องอาหาร กระบอกน้ำ ที่สามารถถนอนอาหารหรือเก็บความร้อนและความเย็นได้อย่างมีระสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพที่ดีและการันตีจากการดำเนินกิจการยาวนานมามากกว่า 90 ปี นั้น ทำให้คุณไว้วางใจที่จะเลือก ZOJIRUSHI
ราคา
(บาท)
previous ก่อนหน้า
ถัดไป next
หน้า 1 จาก 3
Page 1
previous ก่อนหน้า
ถัดไป next
หน้า 1 จาก 3