วิธีการการสั่งซื้อสินค้า

 • • เมื่อท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “BUY NOW” หรือหากท่านต้องการเลือกสินค้าก่อนโดยยังไม่ช้อปในทันที แต่อาจต้องการช้อปสินค้านั้นในอนาคต ท่านสามารถ คลิก "ADD TO WISH LIST" ในกรณีนี้ กรุณาเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ระบบบันทึกสินค้าใน “WISH LIST” ทั้งนี้ หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนกับเว็บไซต์ สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • help
 • • ท่านสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขจำนวนและรายการสินค้าได้ เมื่อท่านแก้ไขรายการสินค้าเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ UPDATE” สำหรับท่านที่มี Promotion Codes สามารถกรอกรหัสและคลิกที่ปุ่ม “APPLY CODE” จากนั้นเมื่อท่านเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อได้ครบแล้ว คลิกที่ปุ่ม “CHECKOUT”
 • help>
 • • กรอกรายละเอียดสถานที่จัดส่งสินค้าและข้อมูลผู้ติดต่อให้ครบถ้วน เลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ”
 • help
 • • การสั่งซื้อสินค้าของท่านเสร็จสมบูรณ์
 • help
 • • หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว ระบบจะส่งอีเมลชี้แจงรายละเอียดการสั่งซื้อ ภายใต้ชื่อหัวเรื่อง "รายการสั่งซื้อสินค้าของคุณ"

วิธีการการสั่งซื้อสินค้า

 • • If you want to purchase items, just click “Buy Now” or if you want to select the items and pay later, you can click “Add TO WISH LIST”. In this case, you have to log into your account first to let the system record your “WISH LIST”. If you have never registered on our website before, you can register for free.
 • help>
 • • You are able to check or edit your list. Then, click on “Update” when you finish editing. For those who have a Promotion Code, you can fill in the code and click “Apply Code”. Finally, click on “Check out” when you are ready to purchase the items you have selected.
 • help>
 • • Fill in the complete shipping address and customer information. Select the payment methods and then click “Confirm an order”.
 • help
 • • The purchase order is completed.
 • help
 • • After this process, you will receive a confirmation email that states your purchase order under the subject of “Your Purchase Order”.